język angielski słupskzajęcianauka języka angielskiego słupskZajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku według planu poszczególnych grup.
Raz w miesiącu, według ustalonego harmonogramu, każdy ma prawo do 1 godziny darmowych zajęć wyrównawczych.
Według zainteresowania możliwe jest tworzenie zajęć weekendowych.

ENGLISH ROOTS - ZAJĘCIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO