język angielski słupskKursy języka angielskiegonauka języka angielskiego słupsk
Teen Upper intermediate

Na tym poziomie słuchacze znają już wszystkie czasy ,tryby warunkowe, stronę bierną we wszystkich czasach. Słownictwo jest bogate, wypowiedzi są złożone. Uczeń potrafi wiarygodnie zareagować w rozmaitych sytuacjach przytaczając przykłady z własnego życia.

Teen Pre-Intermediate

Średniozaawansowany niższy. Dla tych, którzy kontynuują naukę lub zdali test kwalifikujący na ten poziom. Jest uzupełnieniem i rozszerzeniem niższego poziomu. Słuchacze utrwalają nabytą wiedzę poprzez stosowanie jej w różnych sytuacjach życiowych.

Teen Intermediate

Poziom średniozaawansowany. Słuchacz na tym poziomie poznaje coraz bardziej skomplikowaną gramatykę i słownictwo. Coraz swobodniej porozumiewa się na tematy nie tylko związane z życiem codziennym ale potrafi wyrazić swoją opinię na inne tematy jak np. Składanie reklamacji lub zażalenia. Posługuje się czasami przyszłymi, przeszłymi oraz zna stronę bierną i tryby warunkowe.

Teen Elementary

Dla kontynuujących słuchaczy lub tych ,którzy zdali test kwalifikujący na ten poziom. Poszerzana jest wiedza gramatyczna i słownictwo. Przełamywana jest bariera językowa poprzez różnorodne ćwiczenia mówione takie jak: odgrywanie scenek, praca w parach lub grupach.

Teen Beginners

Poziom dla poczatkujących nastoletnich lub kontynuujących Juniorów. Zdobywają wiedzę z zakresu podstawowej gramatyki i słownictwa, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w środowisku obcojęzycznym. Pod koniec kursu słuchacz potrafi wyrazić swoja prosta opinię na podstawowy temat, mówić o swoich zainteresowaniach czy napisać krótki list.

Pozostałe kursy

Matura
Przygotowanie słuchaczy pod kątem egzaminu Maturalnego

Egzamin Gimnazjalny
Przygotowanie słuchaczy pod kątem Egzaminu w III klasie Gimnazjum

Kursy dla Firm
Dopasowane do potrzeb firmy lub kursantów.

Kursy Indywidualne
Tok nauczania indywidualny, dostosowany do potrzeb kursanta

Kursy Konwersacyjne
Prowadzone przez Native Speakera

Junior 1 i 2

Zakres słownictwa i gramatyki jest coraz większy. Z każdym poziomem dzieci oswajają się z językiem i uczą samodzielnej komunikacji. Język obcy jest rozwijany pod każdym kątem-mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Ze względu na wiek słuchaczy zajęcia są dynamiczne z elementami gier i zabaw.

Junior 0 (6lat-1klasa)

Dzieci dopiero zaczynajace nauke w szkole podstawowej. Na zajęciach dzieci poznają podstawowe struktury gramatyczne jak również słownictwo i wiele wyrażeń z zycia codziennego. Dzieci uczą się pisowni słówek i czytania krótkich tekstów. Na tym etapie nauka po części jest zabawą ,zajęcia są dynamiczne.

FCE

Poziom FCE ma na celu przygotowanie do egzaminu pierwszego stopnia organizowanego przez Cambridge Examinations Syndycate.Kursant rozwija wszystkie pięć umiejętności: mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie i wiedzę gramatyczno- leksykalną. Niezbędne jest zapoznanie się z technikami egzaminacyjnymi aby w pełni wykorzystać swoje możliwości językowe.

CAE

Certificate of Advance English,poziom certyfikatowy zaawansowany. Koncentruje się na praktycznej znajomości języka w każdej sytuacji życia codziennego. Podczas egzaminu oceniane jest wszystkie pięć komponentów językowych. Na zajęciach zbieramy i uzupełniamy wiedzę gramatyczną i leksykalną. Zapoznajemy się ze strukturą egzaminu i typami pytań.

Adult (Dorośli) Upper- Intermediate

Na tym poziomie słuchacze znają już wszystkie czasy ,tryby warunkowe, stronę bierną we wszystkich czasach. Słownictwo jest bogate, wypowiedzi są złożone. Uczeń potrafi wiarygodnie zareagować w rozmaitych sytuacjach przytaczając przykłady z własnego życia.

Adult (Dorośli) Pre -Intermediate

Średniozaawansowany niższy. Dla tych, którzy kontynuują naukę lub zdali test kwalifikujący na ten poziom. Jest uzupełnieniem i rozszerzeniem niższego poziomu. Słuchacze utrwalają nabytą wiedzę poprzez stosowanie jej w różnych sytuacjach życiowych. Duży nacisk na mówienie.

Adult (Dorośli) Intermediate

Poziom średniozaawansowany. Słuchacz na tym poziomie poznaje coraz bardziej skomplikowaną gramatykę i słownictwo. Coraz swobodniej porozumiewa się na tematy nie tylko związane z życiem codziennym ale potrafi wyrazić swoją opinię na inne tematy jak np. Składanie reklamacji lub zażalenia. Posługuje się czasami przyszłymi, przeszłymi oraz zna stronę bierną i tryby warunkowe.

Adult (Dorośli) Elementary

Poziom dla poczatkujących dorosłych. Zdobywają wiedzę z zakresu podstawowej gramatyki i słownictwa, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w środowisku obcojęzycznym. Pod koniec kursu słuchacz potrafi wyrazić swoja prostą opinię na podstawowy temat, mówić o swoich zainteresowaniach czy napisać krótki list. Przełamywana jest bariera językowa poprzez różnorodne ćwiczenia mówione takie jak: odgrywanie scenek, praca w parach lub grupach.


ENGLISH ROOTS - KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO